Copyright & Intellectuele eigendomsrechten
De copyright-vermelding onderaan deze website is enkel en alleen bedoeld ter bescherming van de site zelf en haar opmaak. De geplaatste recepten zijn geen eigendom van deze site, noch de afbeeldingen bijhorend deze recepten.

De copyright van deze recepten ligt bij de oorspronkelijke auteur, welke verschilt van recept tot recept. Deze auteur kan een boek zijn maar tevens een andere website. Voor het gemak zijn onderstaande auteurs bronnen voor recepten op deze website. Indien interesse en benodigd kan specifiek vrijgegeven worden wie welk recept bemachtigd.

 • Albert Heijn
 • Annabee
 • Blue Band Basiskookboek (90-71356-22-1)
 • Hoedoe
 • Okoko Recepten
 • InfoNu
 • Kookboek
 • KookJij
 • LeerWiki
 • Mijn Receptenboek
 • Slanke Recepten
 • Smulweb
 • Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze af te drukken, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de oorspronkelijke copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Verspreiding onder andere websites is toegestaan zonder copyright-vermelding mits gebruikmakende van de optie “Deel dit recept” welke te vinden is bij elk recept. Dit kan en mag commerciële doeleinden hebben voor deze website.

  Inhoud van de website
  De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies.

  Veranderingen aan deze voorwaarden en de website
  Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen, ingestuurde recepten te verwijderen, of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

  Door u verstrekte informatie
  Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

  Op gedeelten van de website die informatie bevatten die door andere gebruikers van de website is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de website te verwijderen.

  Bescherming persoonsgegevens
  De door u verstrekte persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor het beoogde doel met betrekking tot de website en zullen te nimmer aan derden worden verstrekt of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.